Leder og - medarbejderudvikling

Få et overblik over mulighederne for at arbejde med trivsel i jeres organisation.

 

Skab øget trivsel, motivation og effektivitet i dine teams og ledergrupper. Med PeopleTools praksisnære sprog kan I sætte fokus på, hvordan et team prioriterer og teamets rollefordeling for at styrke samarbejdet.

 

PeopleTools er redskabet, når

  • I har brug for et nuanceret billede af en person ved medarbejder- og lederudvikling
  • I vil vurdere personlige kompetencer 
  • I vil sammensætte ledergrupper eller teams
  • I vil udvikle et team eller en afdeling
  • I vil have et grundlag for at forstå forskelle og ligheder blandt medarbejderne i en gruppe

 

Trivsel

 

Et godt arbejdsmiljø betyder, at man ikke bliver syg af at gå på arbejde.

 

Er trivslen god, er medarbej-derne mere effektive og mindre syge.

 

 

Personprofil

 

Vil du have et overskueligt billede af en persons behov, adfærd og motiver?

 

Vil du kende en medarbejders potentiale, styrker og udviklingspunkter?

 

 

Samarbejdsprofil

 

Sæt fokus på at optimere samarbejdet.

 

En samarbejdsprofil i et team eller en afdeling sikrer mulighed for at man bliver hørt og forstået af hinanden

 

 

Kontakt

 

Book et uforpligtigende møde

 

Book en freelancer

 

Email ag@konsulentag.dk

 

Telefon 20306114    

 

 

 

SoMe