Processer

En proceskonsulent kan forbedre og forandre jeres arbejdsplads ved at styre og koordinere udviklingsprocesser. Det kan være ved organisationsforandringer, projekter, temadage, personalemøder, udviklingsforløb og individuel sparring.

 

Jeg er uddannet proceskonsulent og har en værktøjskasse fyldt med de nyeste metoder og teknikker.


Eksempler på processer:

  • Hvad er jeres kerneopgave
  • Trivsel på jeres arbejdsplads
  • Servicedesign
  • PeopleTools samarbejdsprofil

 

Værdi for arbejdspladsen: En proces der skaber sammenhæng, forståelse og fælles retning ved en forandring, et projekt, en temadag, et personalemøde  m.m.

 

Lad os tage et uforpligtende afklaringsmøde så du/I kan vurdere, om vi skal arbejde videre.

Jeres kerneopgave

 

Kerneopgaven er omdrejningspunktet for enhver handling i en organisation.

 

Den sikrer, at alle trækker i samme retning - hvis den vel at mærke er kendt af alle.

Trivsel

 

Et godt arbejdsmiljø betyder, at man ikke bliver syg af at gå på arbejde.

 

Er trivslen god, er medarbej-derne mere effektive og mindre syge. 

 

 

Samarbejdsprofil

 

Sæt fokus på at optimere samarbejdet.

 

En samarbejdsprofil i et team eller en afdeling sikrer mulighed for, at man bliver hørt og forstået af hinanden.

 

 

Kontakt

 

Book et uforpligtigende møde

 

Book en freelancer

 

Email ag@konsulentag.dk

 

Telefon 20306114    

 

 

 

SoMe